AUTOMATYKA

Usprawniamy procesy automatyki w firmach

MASZYNY

Podpowiadamy optymalne rozwiązania przy parku maszynowym

ROBOTYKA

Doradzamy przy nowoczesnej robotyce
menu MENU

Realizacje

System sterowania linią separacji piasku

Data: 2019 październik
Branża: wod-kan
Opis inwestycji: System sterowania linią separacji piasku.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA,
 • oprogramowanie sterownika - UNITRONICS,
 • dokumentacja powykonawcza
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie plc&hmi - UNITRONICS V410,
 • aparatura EATON, SHRACK,
 • czujniki UNISONICS,
 • komunikacja MODBUS TCP,
 • bezpieczeństwo EATON

System sterowania linią krat zgrzebłowych typu KLR

Data: 2019 październik
Branża: wod-kan
Opis inwestycji: System sterowania linią krat zgrzebłowych typu KLR.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA,
 • oprogramowanie sterownika - UNITRONICS,
 • dokumentacja powykonawcza
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie plc&hmi - UNITRONICS V410,
 • aparatura EATON, SHRACK,
 • czujniki UNISONICS,
 • komunikacja MODBUS TCP,
 • bezpieczeństwo EATON

System sterowania płuczką piaku SSW100

Data: 2019 lipiec
Branża: wod-kan
Opis inwestycji: System sterowania płuczką piaku SSW100.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie sterownika - UNITRONICS,
 • dokumentacja powykonawcza,
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie plc&hmi - UNITRONICS M91,
 • aparatura EATON, SHRACK,
 • komunikacja MODBUS TCP,
 • bezpieczeństwo EATON,

System sterowania układem zaworów na linii UHT

Data: 2019 maj
Branża: spożywcza
Opis inwestycji: System sterowania układem zaworów na linii UHT.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie sterownika - SIEMENS S7-1200,
 • oprogramowanie panelu - SIEMENS KTP700,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • montaż instalacji elektrycznej i pneumatycznej,
 • analiza i ocena ryzyka,
 • dokumentacja powykonawcza
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie plc - SIEMENS S7-1200,
 • panel hmi - SIEMENS KTP700,
 • aparatura SCHNEIDER, FINDER,
 • komunikacja PROFINET,
 • bezpieczeństwo SCHNEIDER

Stacja przygotowania zalew

Data: 2019 czerwiec
Branża: spożywcza
Opis inwestycji: Stacja przygotowania zalew.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie sterownika - SIEMENS S7-1200 + ET200S PROFINET,
 • oprogramowanie panelu - SIEMENS TP700,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • montaż instalacji elektrycznej i pneumatycznej,
 • analiza i ocena ryzyka,
 • dokumentacja powykonawcza,
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie plc - SIEMENS S7-1200 + ET200S PROFINET,
 • panel hmi - SIEMENS TP700,
 • aparatura SCHNEIDER,
 • komunikacja PROFINET,
 • czujniki WENGLOR,
 • bezpieczeństwo SCHNEIDER,

System sterowania sygnalizacją wewnątrz zakładową

Data: 2019 październik
Branża: oponiarska
Opis inwestycji: System sterowania sygnalizacją wewnątrz zakładową.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • dokumentacja powykonawcza
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie ADVANTECH,
 • aparatura EATON, OMRON,
 • kounikacja ETHERNET

Modernizacja sterowania maszyny do orientacji butelek

Data: 2019 sierpień
Branża: spożywcza
Opis inwestycji: Modernizacja sterowania maszyny do orietacji butelek.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA,
 • oprogramowanie sterownika - SIEMENS S7-1200,
 • oprogramowanie panelu - SIEMENS KTP900,
 • falowników SIEMENS V20,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • wymiana aparatury wykonawczej i pomiarowej,
 • analiza i ocena ryzyka,
 • dokumentacja powykonawcza
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie plc - SIEMENS S7-1200,
 • panel hmi - SIEMENS KTP700,
 • faloniki - SIEMENS V20,
 • aparatura EATON,
 • kounikacja PROFINET,
 • czujniki OMRON,
 • bezpieczeństwo PILZ,

Modernizacja sterowania maszyny do cięcia pasów

Data: 2019 czerwiec
Branża: maszynowa
Opis inwestycji: Modernizacja sterowania maszyny do cięcia pasów papieru ściernego.
  Zakres inwestycji:
 • projekt AKPiA
 • oprogramowanie sterownika - SIEMENS S7-1200,
 • oprogramowanie panelu - SIEMENS KTP900,
 • oprogramowanie serwo-napędów SCHNEIDER - LEXIUM32 i falowników SIEMENS V20,
 • prefabrykacja szaf sterowniczych,
 • wymiana aparatury wykonawczej i pomiarowej,
 • wymiana instalacji elektrycznej i pneumatycznej,
 • analiza i ocena ryzyka,
 • dokumentacja powykonawcza,
 • przebudowa mechaniczna, nowe osłonowanie,
  Zastosowane rozwiązania:
 • sterowanie plc - SIEMENS S7-1200,
 • panel hmi - SIEMENS KTP700,
 • serwonapędy - SCHNEIDER LEXIUM 32,
 • falowniki - SIEMENS V20,
 • aparatura SCHNEIDER,
 • komunikacja PROFINET,
 • czujniki WENGLOR,
 • bezpieczeństwo SCHNEIDER,